Dane o mieście

Leszno w liczbach

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w Lesznie

Raport o stanie Miasta

Raport z badania opinii publicznej

 

Leszno w liczbach

Leszno w liczbach opracowane jest na podstawie danych statystycznych GUS oraz badań i danych własnych Urzędu Miasta Leszna oraz podległych jednostek. Znajdują się w nim informacje z różnych dziedzin życia zaczynając od demografii poprzez edukację, gospodarkę, kulturę, turystykę, a na budżecie miasta kończąc. Dane statystyczne zaprezentowane są w graficznej formie i pokazują dynamikę wybranych zjawisk zachodzących w mieście oraz wynikające z ich realizacji wydatki budżetowe. Broszura zawiera również porównanie Leszna z innymi miastami Wielkopolski. Leszno w liczbach trafia do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców miasta.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Leszna

Opracowaniem, które szerzej niż Leszno w liczbach pokazuje stan miasta jest przygotowywany corocznie przez Wydział Rozwoju Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Leszna. Analiza sytuacji Leszna ujęta jest według czynników wzrostu miasta takich jak kapitał fizyczny, kapitał ludzki, kapitał społeczny i kapitał wiedzy.

Raporty:

Raport o stanie Miasta

Raport o stanie miasta jest prezentacją istotnych informacji i danych liczbowych, które pozwolą na zobaczenie Leszna z możliwie jak najszerszej perspektywy. Raporty znajdują się na stronie: https://bip.leszno.pl/artykuly/189/raport-o-stanie-miasta-leszna 

Badania opinii publicznej

Dla rozpoznania najważniejszych kwestii nurtujących mieszkańców Leszna i znalezienia rozwiązań dla istniejących problemów prowadzone są cyklicznie badanie opinii publicznej. Ich wyniki są doskonałym materiałem do dokonania porównań i wskazania zmian w opiniach mieszkańców.

Badania:

Opracowaniem, które szerzej pokazuje Leszno jest broszura „Leszno w liczbach”, oraz „Raport o stanie Miasta’. Analiza sytuacji Leszna ujęta jest według czynników wzrostu miasta takich jak kapitał fizyczny, kapitał ludzki, kapitał społeczny i kapitał wiedzy.