Rządowy program Czyste Powietrze

Do końca 2023 r. mieszkańcy Leszna mają obowiązek likwidacji starych bezklasowych kotłów grzewczych (kopciuchów). By to zrobić, warto skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Pamiętajmy - to my tworzymy atmosferę Leszna!

Do 1 stycznia 2024 r. wymiana kotłów bezklasowych.

Do 1 stycznia 2026 r. wymiana miejscowych ogrzewaczy powietrza (piece kaflowe, kozy itp.)

Do 1 stycznia 2028 r. wymiana kotłów 3 i 4 klasy.

Czyste Powietrze w liczbach (stan na 31 grudnia 2023 roku)

 • Liczba złożonych przez mieszkańców wniosków – 497
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 208
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 3 432 637,22 zł

 

Jeżeli planujesz:

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła itd.).
 • instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (podłączenie do sieci ciepłowniczej),
 • termomodernizację (ocieplenie ścian, dachu lub stropu budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej itd.),
 • zakup instalacji fotowoltaicznej,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego

lub wykonałeś ww. inwestycje w ciągu ostatnich 6 miesięcy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie, jeżeli:

 • jesteś właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • jesteś właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą.

A twój roczny dochód nie przekracza:

 • poziom podstawowy 135 000 zł /rok
 • poziom podwyższony:

1894 zł/osobę/rok w gospodarstwie wieloosobowym (2 lub więcej osób)

lub

2651 zł/osobę/rok w gospodarstwie jednoosobowym.

- poziom najwyższy:

1090 zł/osobę/rok w gospodarstwie wieloosobowym (2 lub więcej osób)

lub

1526 zł/osobę/rok w gospodarstwie jednoosobowym.

Prefinansowanie:

Dla wnioskodawców uprawnionych do poziomu podwyższonego i najwyższego istnieje możliwość skorzystania z wypłaty 50% dotacji przed wykonaniem inwestycji na konto bankowe wykonawcy. W tym celu wnioskodawca musi podpisać umowę na wykonanie zadania z wykonawcą według wzoru (pliki do pobrania).

Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • adres email;
 • pesel wnioskodawcy;
 • pesel małżonka/małżonki;
 • nr księgi wieczystej;
 • nr działki, na której znajduje się nieruchomość objęta wnioskiem o dofinansowanie;
 • rok wydania pozwolenia na budowę lub szacunkowy rok budowy budynku;
 • powierzchnia całkowita budynku;
 • dochód z PIT za ubiegły rok.

Uwaga, jeżeli planujesz skorzystać z poziomu podwyższonego lub najwyższego należy dodatkowo uzyskać zaświadczenie o dochodach
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Kompleksowa termomodernizacja – co to takiego?

Kompleksowa termomodernizacja to wykonanie wszelkich działań związanych z ociepleniem budynku, w wyniku których zapotrzebowanie na energię użytkową tego budynku zmniejszy się do 80  kWh/(m2*rok) lub zmniejszy się o 40%. Wykonane prace muszą być zgodne z audytem energetycznym.

Dlaczego warto skorzystać z kompleksowej termomodernizacji?

Wysokość maksymalnej możliwej do otrzymania dotacji na zadanie związane z termomodernizacją jest około 3 razy większe:

Rodzaj termomodernizacji  Poziom podstawowy  Poziom podwyższony  Poziom najwyższy 
Zwykła 13 000 zł (40-50% poniesionych kosztów) 25 000 zł (70-75% poniesionych kosztów) 40 000 zł (100% poniesionych kosztów) 
Kompleksowa 33 000 zł (40-50% poniesionych kosztów)  48 000 zł (70-75% poniesionych kosztów) 70 000 zł ( 100% poniesionych kosztów)

Przed złożeniem wniosku:

 • Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedziami na nie – w pliku poniżej.
 • Sprawdź, do jakiego poziomu dofinansowania się kwalifikujesz.
 • Przemyśl zakres planowanej inwestycji (wymiana źródła ciepła, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja + OZE itd.).
 • Zbierz informacje o nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja (powierzchnia, rodzaj źródła ciepła, rok uzyskania pozwolenia na budowę, stan prawny nieruchomości).
 • Zbierz i uzyskaj wymagane dokumenty w zależności od rodzaju (np. pozwolenie na budowę, uzgodnienia straży pożarnej, numer księgi wieczystej/akt notarialny itp.).

Ścieżka bankowa:

 • Można skorzystać z pożyczki z banku w wysokości do 100 000 zł.
 • Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi 37 000 zł.
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić od daty złożenia wniosku
  o dofinansowanie (nie można rozpocząć inwestycji wcześniej).
 • Okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Rozliczenie następuje w całości (brak możliwości podziału na transze) po zakończeniu przedsięwzięcia

Jak otrzymać dofinansowanie do spłaty kredytu?

 • Złóż wniosek o kredyt w banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Lista banków, które przystąpiły do Programu dostępna jest pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/ 
 • Po uzyskaniu decyzji kredytowej, bank złoży wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 • Po otrzymaniu akceptacji wniosku przez Fundusz bank wypłaci Ci kredyt.
 • Wciągu 18 miesięcy musi nastąpić wykonanie inwestycji. Po zakończeniu należy złożyć wniosek o wypłatę środków, które trafią na rachunek twojego kredytu (zostaną zaksięgowane na poczet spłaty kredytu).
 • Pamiętaj kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty zaciągniętego kredytu.
 • W przypadku pytań skontaktuj się z pracownikiem banku, który przystąpił do programu.

Dodatkowo: ulga termomodernizacyjna

 • Dotacja z Programu Czyste Powietrze może łączyć się z ulgą podatkową termomodernizacyjną.
 • Ulga pozwala na odliczenie od poniesionych wydatków kwoty do wysokości 53 000 zł.
 • Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/2NwZ7Bq.

Przyda się:

Jak (gdzie) złożyć wniosek:

 • poprzez Urząd Miasta Leszna: zadzwoń i umów się by skorzystać z pomocy przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska UML, ul. Wałowa 5 drugie piętro pok. 23 (tel. 65 529 81 85), 
 • samodzielnie: elektronicznie poprzez generator wniosków o dofinansowanie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 


Możesz także zadzwonić lub napisać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: tel. 61 845 62 01, tel. 61 845 62 24, tel. 61 845 62 28, e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

 

Pliki do pobrania