Oferty mieszkań

Zamiana wzajemna mieszkań skierowana jest do osób, które dobrowolnie chcą zamienić obecnie zajmowany lokal ze względu na sytuacje życiową, metrażową lub materialną, np. mniejszy metraż – zmniejszenie liczby lokatorów (rozwód, śmierć współmałżonka itp.), gdy powierzchnia lokalu w przeliczeniu na osobę przekroczy określony metraż albo występują trudności w regulowaniu opłat.

Oferty zamian lokali zamieszczone na portalu internetowym Miasta Leszna mają za zadanie usprawnić kontakt pomiędzy zainteresowanymi osobami, a także możliwość "sprawdzenia" wybranego lokalu przez zainteresowanego.

Wnioski o zamianę wzajemną lokali komunalnych mogą składać osoby, które:
1) posiadają tytuł prawny do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany;
2) nie posiadają zaległości wobec wynajmującego za używanie lokalu stanowiącego przedmiot zamiany, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, kiedy zostało zawarte i jest realizowane porozumienie w sprawie spłaty należności.

Wzajemna zamiana lokali pomiędzy lokatorami wymaga ich porozumienia oraz zgody na zamianę wyrażoną przez dysponentów tych lokali.


Aby zgłosić mieszkanie do zamiany należy wypełnić "wniosek o zamianę lokalu" dostępny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (Aleje Jana Pawła II 21 ) lub na BIP Urzędu Miasta Leszna. Należy dołączyć do niego:
1) kopię umowy najmu;
2) potwierdzić wysokości lub brak zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu (wniosek - druga strona, pkt 3) lub kapię zawartego porozumienia w sprawie spłaty zaległości;
3) orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 21 bądź przesłać pocztą. Po pozytywnej weryfikacji, zgodnie z zapisami uchwały, oferta zostanie opublikowana w KATALOGU OFERT oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w WGN.

 
Szczegółowa oferta Adres Powierzchnia użytkowa lokalu Ilość pokoi Powód zamiany Uwagi Zdjęcia

1

ul. Królowej Jadwigi 24/4 22,26 m2 1 Na większe Brak Zadłużenia NIE
2 ul. Holenderska 29/8 33,48m2 1 Na większe Brak zadłużenia NIE

3

ul. Henryka Sienkiewicza 1/1 24,602 1 Na większe Zadłużenie NIE
4 ul. Królowej Jadwigi 28/29 33,63m2 2 Na większe Brak zadłużenia NIE

5

ul. Przemysłowa 28/8 110,03 m2 3 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

6

Plac Jana Metziga 29/6 50,58 m2 2 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE
7 ul. Zielona 13/3 59,90m2 2 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

9

ul. Lipowa 24/9 50,28m2 2 Na podobne Zadłużenie NIE
10 ul. por. Wacława Andrzejewskiego 5/3 76,00 m2 3 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

11

ul. Jana Sobieskiego 32/1 65,71m2 3 Na podobne Zadłużenie NIE

12

ul. Gabriela Narutowicza 64/4 47,28m2 2 Na niższym piętrze Zadłużenie NIE

13

ul. Leszczyńskich 32/7 25,96 m2 1 Na wieksze Brak zadłużenia NIE

14

ul. Łowiecka 99/9 47,02 m2 1 Na większe Brak zadłużenia NIE

15

ul. Ofiar Katynia 11/1 47,31 m2 2 Na podobne Brak zadłużenia NIE

16

ul. Leszczyńskich 37/8 80,04 m2 2 Na większe Zadłużenie NIE

17

ul. Nowy Rynek 27/2 34,31 m2 2 Na większe Zadłużenie NIE

18

Leszczyńskich 9/2 40,00 m2 1 Na niższym piętrze Zadłużenie NIE

19

Królowej Jadwigi 28/28 37,42 m2 3 Na podobne Brak zadłużenia NIE

20

gen. Władysława Sikorskiego 13/10 23,40 m2 1 Na większe Zadłużenie NIE

21

Jana Matejki 12/2 59,92 m2 2 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

22

Średnia 13/2 32,45 m2 1 Na większe Brak zadłużenia NIE

23

gen. Stefana Grota
- Roweckiego 15/1
44,51 m2 2 Na większe Brak zadłużenia NIE

24

Średnia 9/1 40,49 m2 4 Na większe Brak zadłużenia NIE

25

Przemysłowa 14/2 23,18 m2 3 Na większe Zadłużenie NIE
26 Niepodległości 14/5 56,42 m2 2 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

27

Leszczyńskich 22/2 48,37 m2 2 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

28

Henryka Sienkiewicza 27/16 66,05 m2  1 Na mniejsze Brak zadłużenia  NIE

29

Ofiar Katynia 9/8  52,35 m2  9 Na większe Zadłużenie NIE

30

gen. Jarosława Dąbrowskiego 4/10 44,30 m2 1 Na dwa pokoje Brak zadłużenia NIE

31

Łowiecka 99/12 26,98 m2 1 Na podobne Brak zadłużenia NIE

32

Kościelna 6/5 69,45 m2 3 Na mniejsze Zadłużenie NIE

33

Łowiecka 107/6 27,01 m2 1 Na większe Zadłużenie NIE

34

gen. Jarosława Dąbrowskiego 4a/8 57,29 m2 3 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

35

Przemysłowa 28/5 110,10 m2 3 Na mniejsze Brak zadłużenia  NIE
36 Bolesława Chrobrego 11/1 50,15 m2 3 Na podobne

Zadłużenie

NIE
37 Łowiecka 101/9 47,02 m2 1 Na większe

Zadłużenie

NIE
38 Plac Jana Metziga 34/2 55,33 m2 2 Na większe

Zadłużenie

NIE
39 Gen. Władysława Sikorsklego 9/15 24,80 m2 1 Na większe

Brak Zadłużenia

NIE

40

Racławicka 20/4 39,01 m2 1 Na podobne Brak Zadłużenia NIE

41

Gabriela Narutowicza 4/3 35,86 m2 2 Na większe Brak Zadłużenia  NIE
42 Jana Sobieskiego 32/11 A 14,72 m2 1 Na większe Zadłużenie

NIE

43 Jagiellońska 1/3A 80,00 m2 3 Na mniejsze Zadłużenie

NIE

44 Przemysłowa 13A/3 43.97 m2 3 Na większe Zadłużenie

NIE

45 Przemysłowa 28/7 88,41 m2 1 Na mniejsze Brak Zadłużenia

NIE

46 Łowiecka 105/6 26,98 m2 3 Na większe Brak Zadłużenia

NIE

47

Jana Długosza 5/16 60,16 m2 4 Na podobne  Zadłużenie  NIE

48

Bracka 6/1 26,48 m2 2 Na podobne Brak Zadłużenia NIE

49

ul. Przemysłowa 13A/4  46,20 m2 1  Na większe Zadłużenie NIE

50

ul. Leszczyńskich 37/12 37,20 m2 1 Na większe Brak zadłużenia NIE

51

ul. Zielona 13/7 29,70 m2 2  Na większe Zadłużenie NIE

52

ul. Słowiańska 1/5 85,30 m2 3 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

53

ul. Bolesława Chrobrego 1/8 67,18 m2 3 Na mniejsze Brak zadłużenia NIE

54

ul. gen. Władysława Sikorskiego 26/11 33,70 m2 2 Na podobne Brak zadłużenia  NIE

55

ul. Barbary Jeziorkowskiej 98/6 37,00 m2 2 Na większe Brak zadłużenia NIE

56

ul. Gronowska 101A/6 26,98 m2 1 Na większe Brak zadłużenia NIE

57

ul. Grodzka 4/1 44,01 m2 2 Na podobne

Brak
 zadłużenia

NIE

58

ul. Słowiańska 59/1a 83,83 m2 4 Na mniejsze 

Zadłużenie

NIE

59

Gen. Jarosława Sikorskiego 26/1 24,80 m2 1 Na podobne

Zadłużenie 

NIE

60

ul. Rumuńska 8/10 47,43 m2 2 Na podobne

Zadłużenie

NIE