Granice obwodów

Granice obwodów szkół od dnia 1 września 2019 r. są przedstawione w załączniku do uchwały nr XI/170/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 r. Plik z załącznikiem można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania