Graficzny nagłówek podstrony

Współpraca z zagranicą

Kontakty zagraniczne

Leszno to miasto niezwykle dynamiczne nie tylko w sferach związanych z gospodarką czy kulturą, ale również w dziedzinie kontaktów zagranicznych. Kontakty w ramach partnerstwa miast trwają już z sukcesem, wiele lat - współpraca z Suhl w Niemczech została zawiązana w roku 1984, z Deurne w Holandii - w 1989, a z Montluçon we Francji - w 2004 r.

Nawiązaliśmy również kontakt z innymi miastami, m.in. z St. Pölten w Austrii czy szwajcarskim Biel/Bienne. Kontakty, jakie utrzymujemy i jakie dzięki wzajemnemu zrozumieniu udało się osiągnąć, wykraczają daleko poza słowne deklaracje o przyjaźni. Wymiana kulturalna, wspólnie realizowane projekty o charakterze społecznym, dzielenie się wiedzą w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania naszych społeczności, to tylko fragment prowadzonej od wielu lat współpracy.

Od 2002 r. Leszno należy do Sieci kooperacyjnej europejskich miast średniej wielkości z siedzibą w St.Pölten w Austrii. Sieć reprezentuje interesy miast średniej wielkości wobec Rady Gmin i Regionów Europy, Międzynarodowego Związku Gmin i międzynarodowej Unii Burmistrzów. Miasta członkowskie zobowiązują się do wymiany mysli, współpracy międzygminnej i wypracowywania rozwiązań dla problemów, z jakimi borykają się miasta średniej wielkości w Europie.

W roku 2014 zakończył się międzynarodowy projekt z udziałem Leszna pt. Leszno i Biel/Bienne – Partnerstwo dla Rozwoju”, na który miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Szwajcarskiego w wysokości prawie 800.000 zł.


Koordynacją współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta Leszna zajmuje się Magdalena Urbaniak, Wydział Promocji i Rozwoju, tel. 065 529 46 45, email: murbaniak@leszno.pl

Nagrody europejskie

Leszno otrzymuje Odznakę Europy, maj 2009Ukoronowaniem pewnego etapu w kontaktach zagranicznych było przyznanie przez Komisję Europejską Lesznu Nagrody Złotych Gwiazd, którą Prezydent Miasta Leszna odbierał osobiście w fińskim Oulu.

W 2002 roku Rada Europy przyznała miastu Dyplom Europy, a w roku 2003 Leszno wyróżniono Flagą Europy. Oba wyróżnienia miasto otrzymało za współpracę międzynarodową oraz szerzenie myśli europejskiej. Rok 2009 potwierdził konsekwencję i zaangażowanie w propagowanie myśli europejskiej. Leszno zostało uhonorowane Odznaką Europy. Wyróżnienie to stanowi kolejny etap w ubieganiu się o prestiżową "Nagrodę Europy".

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-10-31 09:19:07
0 Koszyk