Graficzny nagłówek podstrony

Sensory jakości powietrza

W Lesznie w listopadzie 2017r. zainstalowano 9 sensorów firmy AIRLY z Krakowa. Sensory są rozmieszczone w różnych punktach miasta, na budynkach użyteczności publicznej. Wyniki prowadzonych przez nie pomiarów są dostępne na stronie internetowej i w bezpłatnej aplikacji.

Czujniki zostały zamontowane w następujących miejscach:

  • Szkoła podstawowa nr 4 ul. Henrykowska,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łowiecka,
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 al. Jana Pawła II,
  • Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Rumuńska,
  • I Liceum Ogólnokształcące ul. Kurpińskiego,
  •  Zespół Szkół Nr 2 ul. B.Prusa,
  • Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych ul. Kilińskiego,
  •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Strzelecka,
  • Urząd Miasta Leszna ul. K.Karasia.

Sensory jakości powietrza AIRLY WIFI pobierają następujące dane : temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów PM2,5 i PM10. Sensory przedstawiają dane pomiarowe w czasie rzeczywistym za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza zgodnie ze skalą CAQI (europejski wskaźnik jakości powietrza). Trzeba zaznaczyć, że zainstalowane sensory nie stanowią profesjonalnej stacji pomiarowej jaką dysponuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i nie mogą jej zastąpić (wyniki podawane są w czasie rzeczywistym, a odnoszą się do normy dobowej dla PM10 i rocznej dla PM2,5 w prawie polskim nie ma odniesienia do wartości godzinowych). Zainstalowanie czujników AIRLY ma głównie charakter edukacyjny i informacyjny.

Wyniki dostępne są na stronie internetowej www.airly.eu oraz poprzez darmową aplikację Airly działającą w systemach Android i iOS.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-01-21 14:20:27
0 Koszyk