Graficzny nagłówek podstrony

Obowiązek meldunkowy

Od 1 stycznia 2013r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

  1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  2. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;
  3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;
  4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  8. wydłużenie okresu wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy.

Więcej informacji dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz formularze do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

W przypadku wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy kontaktować się z pracownikami Biura Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna (ul. Wałowa 5,  tel. 65 529 81 71,  65 529 82 30).

Opublikował: Agnieszka Sztor kontakt: asztor@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-28 10:41:58
0 Koszyk