Graficzny nagłówek podstrony

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Leszna

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Leszna ma charakter nieformalny i nie jest uwarunkowany ani regulowany odrębnymi przepisami. Stanowi wyraz osobistego poparcia i uznania Prezydenta dla organizowanego przedsięwzięcia. Jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Leszna, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Leszna i rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej. Patronat nie stanowi podstawy do uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Miasta Leszna na realizację przedsięwzięcia

W celu uproszczenia procedury zaleca się korzystanie z załączonych poniżej informacji oraz wzoru wniosku.

Ewentualne pytania można kierować do Anny Szymańskiej, tel. 65 529 54 03, e-mail: aszymanska@leszno.pl

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2016-02-19 11:13:21
0 Koszyk