Graficzny nagłówek podstrony

Dowód osobisty

Informacje ogólne o dowodzie osobistym

  • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
  • Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.
  • Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
  • Od 1 marca 2015 roku dowody osobiste wydawane są obywatelom polskim bez ograniczeń wiekowych.

Dowód osobisty wydany: 

  • osobie, która nie ukończyła 5 roku życia ważny jest przez okrez 5 lat,
  • osobie która ukończyła 5 rok zycia ważny jest przez okres 10 lat.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej należy złożyć w  siedzibie organu dowolnej gminy.

Biuro dowodów osobitych mieści się przy ul. Wałowej 5 pok. Nr 4, tel. 65 529 81 7065 529 81 70
Godziny otwarcia biura:
poniedziałki od 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 14:30

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualną fotografią osoby o wymiarach 35x45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% forografii, pokazujacą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawia osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • fotografia powinna byc wykonana nie wcześniej niż 6 niesięcy przed złożeniem wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołaczyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szklami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, można załączyć fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, iż wizerunke twarzy jest całkowice widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynalezności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. 

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

UWAGA:

Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio  obowiązujace przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych zachowują ważnośc do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie doyczy jednak zmiany adresu zameldowania.

Opublikował: Agnieszka Sztor kontakt: asztor@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-08 11:17:04
0 Koszyk