Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Lesznie na rok szkolny 2021/2022

 

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku w przedszkolu na dotychczasowych zasadach).

2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w następujących przedszkolach:

Nazwa Adres  LESZNO pobyt w przedszkolu Telefon

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. St. Wyspiańskiego 2 9 godz. 520-38-52

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. J. Poplińskiego 5 9 godz. 520-38-56

Przedszkole Miejskie Nr 5

Pl. J.A. Komeńskiego 5 9 godz. 520-32-75

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul.17 stycznia 13 9 godz.  520-40-64

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. St. Źeromskiego 19 9 godz.  520-79-49

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Jagiellońska 6 9 godz. 520-45-51

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. B.Prusa 22 c 9 godz. 526-81-26

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Prochownia 25B 9 godz. 520-63-50

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Czarnoleska 1 9 godz.  527-00-76

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Łowiecka 50 C 9 godz. 529-01-18

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Rumuńska 13 9 godz. 520-07-84

Przedszkole Miejskie Nr 18

ul. por. L Włodarczaka 3 9 godz. 520-31-87

Przedszkole Miejskie Nr 19

ul. J. Osterwy 4 9 godz. 526-82-90

Przedszkole Miejskie Nr 20

ul. K.Karasia 11 9 godz. 520-35-28

Przedszkole Miejskie Nr 21

ul. Armii Krajowej 11

9 godz.

520-00-65

Szkoła Podstawowa Nr 9,

Oddziały przedszkolne

ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57, oddziały przedszkolne ul. Lotnicza 2 9 godz. lub 5 godz. 520-40-07

Przedszkole Publiczne "Happy Days- szczęśliwe dni"

ul. J. Poplińskiego 1, 1A 9 godz. 608111377

Przedszkole Językowe "Bajka"

ul. Skarbowa 3A

ul. Zacisze 11-12

9 godz. 607377107

Przedszkole Publiczne "Bajkowy Las"

ul. Jana Kazimierza 1b 9 godz. 721390389

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 25 lutego do 3 marca 2021 r. na rok szkolny 2021/2022.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

Nabór na wolne miejsca do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie 
od 08 marca do 26 marca 2021 roku.

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24).
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
  -  w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,
  -  przegląd ofert, zasad i terminów naboru
 4. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 5. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.
 6. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 7. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 8. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 9. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 10. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 13/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11.01.2021), Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.
 11. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania). Potwierdzenie woli należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.                                                                                                                                                                          
   

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera

-  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2021/2022 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 26 marca 2021 do godziny 15.00.

3. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).

4. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

5. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonym w Zarządzeniu nr 13/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11.01.2021), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola.

6. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 (gotowy druk). Potwierdzenie woli nalezy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.       
 

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

0 Koszyk