Graficzny nagłówek podstrony

Leszczyńska Rada Seniorów

Leszczyńska Rada Seniorów liczy 11 członków. W jej skład wchodzą:
Bolesław Szudejko – Przewodniczący,
Maria Zielony – Wiceprzewodniczący,
Krystyna Andrzejewska – Sekretarz,
Zenon Bojek,
Jacek Hebisz,
Bożena Kmietczyk,
Mirosława Kurasiak – Firlej,
Andrzej Maćkowiak,
Teresa Rękosiewicz,
Danuta Sołtysik,
Barbara Szarszewska.

Celem działania rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz. Do zadań rady należy opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji.

Członkowie Leszczyńskiej Rady Seniorów dyżurują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca między godziną 13:00 a 14:00 w Stacji Biznes (róg ul. Słowiańskiej i pl. Metziga), gdzie zainteresowane osoby mogą przyjść podzielić się pomysłem bądź problemem oraz zasięgnąć porady co do jego rozwiązania.

Leszczyńska Rada Seniorów publikuje protokoły ze swoich posiedzeń, pod adresem: 

http://bip.leszno.pl/artykuly/168/leszczynska-rada-seniorow

 

Osoba kontaktowa: Agnieszka Sochacka – 607-199-100 lub mailowo asochacka@leszno.pl 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-11-21 14:44:10
0 Koszyk