Graficzny nagłówek podstrony

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne porady prawne tylko telefonicznie - aktualizacja z dnia 05.01.2021 r.

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, osobiste udzielanie nieodpłatnych porad prawnych jest nadal zawieszone. Obecnie porady udzielane są telefonicznie. Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej porady prawnej muszą zadzwonić do Urzędu Miasta Leszna na numer 65 529 81 00. Tu zostaną zarejestrowane i poinformowane o terminie udzielenia telefonicznej nieodpłatnej porady prawnej. W wyznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie to prawnik zadzwoni do danej osoby, aby udzielić porady. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników w następujących terminach:

 • w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00,
 • w środy w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • w czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00,
 • w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez prawników od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00.

 

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramem udzielania pomocy

 1. Punkt nr 1 - Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  - Nieodpłatnej miediacji - Fundacja Honeste Vivere

  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek – piątek – 15:00 do 19:00
 2. Punkt nr 2 - Nieodpłatnej pomocy prawnek - Adwokaci i radcy prawni

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek – piątek – 15:00 do 19:00
 3. Punkt nr 3 - Nieodpłatnej pomocy prawnej - Fundacja Honeste Vivere

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Honeste Vivere - budynek dla organizacji pozarządowych w Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  • w poniedziałki i środy w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz
  • we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00

Szczegółowe opisy poszczególnych form pomocy (nieodpłatna mediacja, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) wraz z wyszczególnieniem osób, które mogą z nich skorzystać, znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

NOWOŚCI:

 • UPRAWNIENI

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

 • ZAPISY NA PORADY

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 65 529 81 00 lub mailowo pod adresem brzezniczak@leszno.pl.

 • FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Inne formy i punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniżej, w plikach do pobrania, znajduje się pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców miasta Leszna.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-01-07 12:17:17
0 Koszyk