Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 18 listopada 2019

Żeby zaoferować nowe usługi elektroniczne

Zdjęcie, Żeby zaoferować nowe usługi elektroniczne

Miasto Leszno planuje wdrożyć nowe usługi elektroniczne powiązane z przestrzenią miasta i w związku z tym prosi o wypełnienie krótkiej ankiety.

Miasto Leszno planuje zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom nowe elektroniczne usługi publiczne (e-usługi) powiązane z przestrzenią miasta. Chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla projektu informatycznego, którego celem jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna.

Firma, która opracowuje dla tego projektu studium wykonalności, zamieściła na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk8DIFHIOTiHolB0ejfrnEY3oMvs_W3msBYCpFQQgKcfagXQ/viewform krótką ankietę dotyczącą tego projektu. Ankieta będzie dostępna do 27 listopada. Prosimy o jej wypełnienie.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-11-18 14:48:34
0 Koszyk