Rehabilitacja dla seniorów

Urząd Miasta Leszna podpisał umowę na realizację programu rehabilitacji seniorów. Usługi świadczy „Salus” Sp. z o.o, ul. Magazynowa 4. Mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są zameldowane w Lesznie na pobyt stały lub czasowy.

Program rehabilitacji zakłada serię 20 zabiegów, z których co najmniej 10 to zabiegi fizykoterapeutyczne. Pozostałe zabiegi są z zakresu kinezyterapii. O doborze zabiegów decyduje lekarz podczas pierwszej wizyty, zapewnionej również w ramach programu finansowanego przez Miasto Leszno. Fakt korzystania z programu rehabilitacji seniorów Miasta Leszna w latach ubiegłych nie dyskwalifikuje z udziału w nim w roku 2023. Aby skorzystać z programu należy skontaktować się z „Salus” Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem 722 006 507.