Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 18 kwietnia 2019

VIII sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Sala sesyjna
Miejsce: ul. Kazimierza Karasia 15
Data rozpoczęcia: 2019-04-18 14:00
Data zakończenia: 2019-04-18 16:00

Zdjęcie, VIII sesja Rady Miejskiej Leszna

Zapraszamy na VIII Sesję Rady Miejskiej Leszna, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta Leszna ulica Kazimierza Karasia 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – DRUK Nr 102,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 – DRUK Nr 103,
  3. Programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2018-2023 – DRUK Nr 104,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XLV/635/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat – DRUK Nr 105,
  5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 106,
  6. podjęcia współpracy między miastami Dunaújváros (Węgry) i Leszno (Polska) – DRUK Nr 107,
  7. rozstrzygnięcia petycji dotyczącej przywrócenia trasy linii autobusowej MZK nr 10 – DRUK Nr 108,
  8. przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego rozpoczęcia sezonu pływalni odkrytej w Lesznie przy ulicy Strzeleckiej 9 począwszy od następnego dnia po zakończeniu roku szkolnego – DRUK Nr 109,
  9. przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego wprowadzenia zabezpieczeń zwalniających ruch rowerzystów w Parku Jonstona – DRUK Nr 110,
  10. przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego przywrócenia retransmisji obrad Sesji Rady Miejskiej w sieciach Inea i UPC – DRUK Nr 111,
  11. przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego wdrożenia w Urzędzie Miasta Leszna aplikacji i numeru telefonu do zgłaszania usterek w infrastrukturze miejskiej – DRUK Nr 112,
  12. rozpatrzenia wniosku o zwolnienie osób, które ukończyły 70 rok życia, z opłat za korzystanie z przejazdów komunikacją miejską oraz obowiązku posiadania Leszczyńskiej Karty Miejskiej – DRUK Nr 113,
  13. nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Pani Marzannie Skrzypczak-Mizgalskiej – DRUK Nr 114,
  14. nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Tadeuszowi Feliczakowi – DRUK Nr 115,
  15. nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Ryszardowi Kmiecikowi – DRUK Nr 116,
  16. nadana odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Janowi Futro – DRUK Nr 117,
  17. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna Panu Karolowi Pabisiakowi – DRUK Nr 118.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-04-18 14:33:13
0 Koszyk