Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 13 czerwca 2018

Radni pytali

Zdjęcie, Radni pytali

Interpelacje radnych złożone na minionej sesji Rady Miejskiej Leszna.

Lampy na Świętokrzyskiej

Barbara Mroczkowska z Klubu Platformy Obywatelskiej interweniowała w sprawie złego stanu technicznego lamp przy ul. Świętokrzyskiej. Jej zdaniem, to ważna ulica, bo znajdująca się w centrum Leszna, na obszarze rewitalizacji miasta. A lampy miały być wymienione na nowe zaraz po modernizacji ulicy Bolesława Chrobrego.

Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji tłumaczył, że lampy należą do firmy ENEA Oświetlenie, która od kilku lat systematycznie je wymienia. Nowe oświetlenie na Świętokrzyskiej ma się pojawić w roku 2019.

Dziurawy parking

Radna Mroczkowska złożyła też wniosek o wyrównanie terenu przed przychodnią przy ul. Sobieskiego. To plac znajdujący się naprzeciw wjazdu na stadion żużlowy od strony ul. 17 Stycznia. Miejsce jest wykorzystywane na parking samochodowy. Kierowcy skarżą się, że nierówna powierzchnia może uszkodzić auta.

Kierownik Kaźmierczak odpowiadał, że koncepcja na zagospodarowanie tego terenu jest już gotowa. W planach jest budowa podziemnego zbiornika wód opadowych. Inwestycja ma chronić pobliskie domy przed zalaniem wodą po gwałtownych deszczach. Na zbiorniku ma powstać parking i zieleń. Kwestie finansowania tego zadania są w trakcie konsultacji.

Ile dzieci ma Kartę Rowerową?

Wanda Nawrocka z PL 18 pytała o to, jaki procent dzieci i młodzieży ma Kartę Rowerową i jaki procent przystępujących do egzaminu zalicza go pozytywnie?

Lucjan Rosiak, naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił krótko, że kartę posiada około 90 procent uczniów w wieku do tego uprawionym. Egzamin zdaje ok. 85 procent.

Dodatkowe zajęcia

Radna Nawrocka proponowała, aby na lekcjach wychowania fizycznego wprowadzić zajęcia z zasad bezpieczeństwa i ruchu drogowego właśnie dla dzieci, które mają zdawać egzaminy na kartę rowerową.

Naczelnik Rosiak odpowiadał, że nie ma takiej potrzeby, bo zajęcia takie odbywają się w ramach przedmiotu technika.

Place manewrowe

W. Nawrocka interpelowała także w sprawie wyznaczenia placów manewrowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Taką samą potrzebę zgłosił również Kazimierz Jęcz z Prawa i Sprawiedliwości.

Kierownik Kaźmierczak mówił, że ten pomysł będzie omawiany na komisjach radnych oraz komisji bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście. Trzeba się zastanowić, gdzie takie place miałyby powstać i ile będą kosztować.

Monitoring na Gronowie

Radna Nawrocka apelowała o zamontowanie kamer w rejonie ulic Łowieckiej i Gronowskiej. Jej zdaniem, odbywają się tam wyścigi samochodowe, a kierowcy za nic mają ograniczenia prędkości. To miejsce jest bardzo niebezpieczne.

Dominik Kaźmierczak wyjaśniał, że fotoradar z pomiarem prędkości jest zamontowany przy Szkole Podstawowej nr 5. Obiecał także, że sprawa zostanie przedyskutowana na komisji bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście.

Co z biblioteką?

Krystian Maćkowiak, radny który nie należy do żadnego klubu, pytał co z modernizacją budynku po szkole zawodowej przy placu Metziga na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Małgorzata Łakomy, kierownik Biura Projektów Współfinansowanych wyjaśniała, że gotowa jest dokumentacja inwestycji. W marcu miasto złożyło wniosek o jej dofinansowanie ze środków unijnych do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Teraz urzędnicy z BPW robią jego korektę, w lipcu zostanie rozstrzygnięty konkurs. Modernizacja jest planowana na kolejne lata.

Co z przenosinami wiatraka?

Radny Maćkowiak chciał też wiedzieć, na jakim etapie są przenosimy wiatraka z Podwala na teren pracowni ćwiczeń praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na Grzybowie.

  • Rozstrzygnęliśmy przetarg i wybraliśmy wykonawcę tego zadania. Plac budowy został mu przekazany 28 maja - tłumaczyła Łakomy.          

Autor: lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-13 07:53:38
0 Koszyk