Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 października 2018

Radni Pytali

Zdjęcie, Radni Pytali

Ciąg dalszy interpelacji radnych Leszna złożonych na sesji 26 września.

Murale i koncepcje

Grażyna Banasik z Lewicy prosiła o kilka informacji dotyczących wydatków miasta.

Ile kosztowała koncepcja i projekt lokalizacji nowej siedziby Urzędu Miasta?

- Łączne koszty związane z realizacją zadania roboczo określonego jako budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Leszna w partnerstwie publiczno-prywatnym wyniosły na przestrzeni lat 2016-2018 158.670 zł. To były wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnieniem obsługi prawnej - mówił Maciej Dziamski, sekretarz miasta.

Ile kosztowała koncepcja i projekt nowej hali widowiskowo-sportowej?

- W przypadku tego zadania przygotowaliśmy tylko program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 14.200 złotych netto - wyjaśniał sekretarz.

Ile kosztowały murale? W latach 2015-2018 wykonano w Lesznie 19 murali za łączną kwotę 190.096 zł. W tej kwocie są też koszty wynajęcia rusztowań i przygotowania elewacji.

 

Wydatki na pomoc społeczną 

Radna Banasik pytała także dlaczego w roku 2018 wzrosły wydatki na pomoc społeczną.

Naczelnik Alicja Wojciechowska tłumaczyła, że zgodnie z planem na rok 2018 na pomoc społeczną w Lesznie wydanych będzie 64 mln zł z dotacji państwowych oraz 22,4 mln z budżetu miasta. Wydatki będą większe niż rok temu m.in. z powodu większej liczby usług opiekuńczych dla osób samotnych i starszych, podwyżek wynagrodzeń dla pracowników DPS, Organizatora Pieczy Zastępczej, MOPR i placówek, które mu podlegają, większych wydatków na Leszczyńskie Becikowe, teleopiekę i dożywianie.

 

Ulica Chłapowskiego 

Piotr Więckowiak dopytywał, kiedy budowana będzie ulica Dezyderego Chłapowskiego.

- Przystąpimy do przygotowania projektu tej inwestycji. Termin realizacji zależy od tego, kiedy ulica będzie wpisana do budżetu miasta - odpowiadał Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

 

Rynek Zaborowski

Radny Więckowiak pytał także o rewitalizację Rynku Zaborowskiego.

- W roku 2019 ogłoszony zostanie konkurs architektonicznych na koncepcję zagospodarowania Rynku w Zaborowie - odpowiadał kierownik MZDiI.

 

Ławki i kosze na śmieci 

Kazimierz Jęcz z PiS postulował o ustawienie ławek i koszy na śmieci przy ul. Ruszczyńskiego i Rzemieślników. Są do ulice prowadzące do nowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zaborowie.

- Ławki i kosze już zostały zamówione - odpowiadał na sesji Dominik Kaźmierczak.

 

Bezpiecznie przy SP 12 

Krystian Maćkowiak złożył dwie interpelacje dotyczące obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 12. Do placówki chodzi około 900 uczniów z 46 klas. Zdaniem radnego, konieczna jest poprawa warunków bezpieczeństwa na obecnym boisku, a nowe boisko do koszykówki powinno być zadaszone i mieć tory do gry w bule, z których korzystaliby np. seniorzy.

Lucjan Rosiak, naczelnik Wydziału Edukacji odpowiadał, że boisko będzie monitorowane, a dodatkowa inwestycja sportowa może być zrealizowana, jeśli zostanie wpisana do budżetu miasta lub Budżetu Obywatelskiego.

 

Boisko na osiedlu Ogrody 

Radny Maćkowiak zwracał też uwagę na konieczność stworzenia warunków do uprawiania sportu w okolicy Osiedla Ogrody, gdzie w ostatnim czasie powstają nowe bloki.

  • Inwestor zobowiązał się wybudować w tym miejscu kompleks boisk - odpowiadał Lucjan Rosiak.         

Autor: lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-10 07:33:43
0 Koszyk