Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 13 czerwca 2018

Prawie 8 mln na ul. Osiecką!

Zdjęcie, Prawie 8 mln na ul. Osiecką!

Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna, bo tak brzmi pełna nazwa zadania, otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 8 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu: 15 354 550,73 zł

Kwota dofinansowania: 7 873 923,53 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI).

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowana droga wojewódzka na długości 2,77 km, czyli od granicy miasta do Ronda Grzybowo, z wyłączeniem przejazdu kolejowego, który zostanie przebudowany przez PKP PLK.

W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szerokości 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów ciężkich. W ramach inwestycji przewidziano również:

  • ciąg pieszo-rowerowy (chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego) o szerokości 3 m i długości ok. 1,76 km,
  • odwodnienie drogi,
  • oświetlenie uliczne,
  • kanalizacja teletechniczna wraz z monitoringiem,
  • przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
  • 7 zatok autobusowych.

Przetarg na realizację inwestycji powinien zostać ogłoszony jesienią tego roku, a realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2019-2020.

Link do strony WRPO: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/235

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-13 10:20:54
0 Koszyk