Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 04 września 2019

Mamy dofinansowanie na nowe drogi w strefie I.D.E.A.

Zdjęcie, Mamy dofinansowanie na nowe drogi w strefie I.D.E.A.

3 września br. opublikowano listę z rozstrzygnięciem naboru w ramach funduszu dróg samorządowych. Lesznu udało się pozyskać ponad 1,5 mln zł dofinansowania na budowę 3 dróg w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu powstaną ulice Usługowa, Budowlana i Architektów. Całkowita kwota zadania to 2 806 850,63 zł, a kwota dofinansowania 1 684 110,00 zł. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca sierpnia 2020 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne między drogą S5, a drogami wojewódzkimi nr 309 i 323 oraz znaczne usprawnienie poruszania się w Strefie I.D.E.A. Zwiększy się również bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, także pieszych i rowerzystów, ponieważ oprócz jezdni powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta oraz poprawy spójności gospodarczej województwa.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-09-09 08:18:44
0 Koszyk