Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 06 marca 2019

Będzie gdzie budować domy

Zdjęcie, Będzie gdzie budować domy

Nowe plany zagospodarownia przestrzennego w Zaborowie, Gronowie i przy ul. Dąbrowskiego. Urząd Miasta przygotowuje plan zagospodarowania przestrzennego trzech fragmentów Leszna. Największy obejmie obszar między ulicami Henrykowską a Dożynkową. Ma powierzchnię niemal 76 ha. - To będzie nowa część Zaborowa - mówi Maciej Kubiak, architekt miejski, naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Na dotąd niezagospodarowanych terenach w Zaborowie planowana jest zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, ale też usługi, tereny zielone. Od kilku lat jest tam hala sportowa, a od września 2018 roku nowa siedziba Szkoły Podstawowej nr 4.

- Tereny, które obejmie plan zagospodarowania przestrzennego w większości należą do miasta, tak więc samorząd zarobi na ich sprzedaży - podkreśla Maciej Kubiak.

Drugi plan, który zostanie opracowany, dotyczy około 39 ha w południowej części Gronowa, w okolicy ulicy Antonińskiej. Urzędnicy chcą tam zezwolić na budowę domów jedno- i wielorodzinnych, usługi, zieleń, drogi. W tym planie ma też zostać wytyczona droga prowadzącą od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej. To ma być dodatkowe połączenie Gronowa z pozostałą częścią miasta. Kiedy powstanie droga?

- Najpierw musimy tam zbudować sieć kanalizacji deszczowej. Mamy już wykonany jej projekt i będziemy go realizować, jeśli będą pieniądze. Droga nie powstanie w tym roku - mówi Agata Pawlikowska, zastępca kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Trzeci plan, na opracowanie którego zgodzili się radni, uwzględnia teren między ulicami Prochownia, Dąbrowskiego i alejką 21 Października. Jest na nim nieczynna już dyskoteka, skwer, na którym stoją food trucki oraz piekarnia Spółdzielni Spożywców Społem. Przedsiębiorcy chcą bardziej zadbać o to miejsce, dlatego proszą o zmianę planu.        

Autor:  lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-21 12:46:31
0 Koszyk