Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 13 lutego 2018

Zmarł Wojciech Maciejewski

Zdjęcie, Zmarł Wojciech Maciejewski

Honorowy Obywatel Miasta Leszna.

Wojciech Maciejewski urodził się w Lesznie 30 marca 1923 roku., ukończył w Lesznie szkołę ćwiczeń, a następnie gimnazjum. Lata okupacji spędził w Częstochowie. Zdał tam maturę na tajnych kompletach oraz rozpoczął studia polonistyczne na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po zakończeniu wojny przeniósł się do Poznania, gdzie w 1950 r. ukończył studia uniwersyteckie. W 1945 r. rozpoczął współpracę z rozgłośnią Polskiego Radia w Poznaniu, następnie uzyskał etat w redakcji literackiej, zaś po dwóch latach objął jej kierownictwo. Następnie został kierownikiem artystycznym całej rozgłośni.Osobistą pasją artystyczną W.Maciejewskiego było przygotowywanie utworów literackich do słuchowisk i ich reżyserowanie. 

W 1946 r. zrealizował pierwszy reportaż radiowy z Leszna.

Szereg udanych realizacji słuchowiskowych spowodował, że w 1952 r. W. Maciejewski znalazł się jako reżyser w Teatrze Polskiego Radia w Warszawie. Pracował w tej placówce aż do emerytury. W ciągu lat pracy zdołał zrealizować blisko sześćset słuchowisk literackich, co ustępuje - jak dotąd - tylko dorobkowi wybitnego reżysera radiowego Zbigniewa Kopalki. Ze szczególnym upodobaniem reżyserował utwory wielkiej klasyki zarówno polskiej (Słowacki, Wyspiański, Żeromski ), jak i światowej (Szekspir, Ibsen, Czechów ). a ze współczesnych autorów Szaniawski, Nałkowska. Przygotował też trzy słuchowiska dokumentalne, poświęcone czynowi zbrojnemu Wielkopolan ( „Powstanie Wielkopolskie". „Bitwa nad Bzurą" „Cytadela"). Reżyserował też utwory polskie w rozgłośniach zagranicznych (Berlin, Praga, Bratysława). Zrealizował dla Polskich Nagrań kilkanaście bajek dla dzieci (wśród nich hit tej wytwórni „Kubuś Puchatek" w nakładzie 320 tysięcy płyt i kaset) i pozycji poetyckich. Przez kilka kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Radia, Telewizji i Filmu Związku Artystów Scen Polskich.
Był członkiem prezydium i skarbnikiem Zarządu Głównego tegoż Związku.  Sprawował też funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Polska - Republika Federalna Niemiec. Podobne stanowisko piastował w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich.

Wojciech Maciejewski swą aktywnością przyczynił się do ożywienia i ubogacenia życia muzycznego Leszna. Miał swój udział w powołaniu Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Romana Maciejewskiego, był głównym inicjatorem Leszczyńskich Festiwali Muzycznych.

Brał udział w utworzeniu gabinetu pamięci kompozytora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie. Stale utrzymywał kontakt ze swoim rodzinnym miastem. Mimo, że od wielu lat mieszkał w Warszawie, to właśnie Leszno było Jego małą ojczyzną.

 

źródło: Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/343/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna Panu Wojciechowi Maciejewskiemu.

fot. ABC

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-02-15 07:56:01
0 Koszyk