Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 17 września 2020

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: ul.Kazimierza Karasia 15
Data rozpoczęcia: 2020-09-17 13:00
Data zakończenia: 2020-09-17

Zdjęcie, XXVIII Sesja Rady Miejskiej Leszna

28. sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się 17 września 2020 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. upamiętnienia 100. rocznicy powstania polskiego Garnizonu Leszno – DRUK Nr 387,
  2. upamiętnienia 100. rocznicy powstania polskiej policji w Lesznie – DRUK Nr 388,
  3. upamiętnienia 100. rocznicy powstania polskiej administracji państwowej w Lesznie– DRUK Nr 389,
  4. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/247/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020 – DRUK Nr 386,
  5. zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 – DRUK Nr 380,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 – DRUK Nr 381,
  7. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego – DRUK Nr 394,
  8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna – DRUK Nr 382,
  9. deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – DRUK Nr 383,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok na rzecz Gminy Włoszakowice – DRUK Nr 384,
  11. średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Leszno przyjętej w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu uczniów i dzieci organizowanego przez rodziców – DRUK Nr 385,
  12. nadania nazwy „Wiadukt 100-lecia Powrotu Leszna do Macierzy” wiaduktowi położonemu w Lesznie w ciągu ul. Wilkowickiej, a przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław – DRUK Nr 379,
  13. nadania nazwy skwerowi – DRUK Nr 390,
  14. przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 – Druk Nr 391,
  15. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 392,
  16. przekazania według właściwości wniosku dotyczącego rozpoczęcia przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie zajęć plastycznych dla dzieci i zajęć plastycznych dla młodzieży z prowadzącym zajęcia artystą plastykiem, absolwentem wyższej uczelni artystycznej – DRUK Nr 393.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.


Projekty uchwał znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna i w systemie e-Sesja.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-09-17 10:09:38
0 Koszyk