Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 30 czerwca 2020

Wzbogaci się Park 1000-lecia

Dendrofon

Miło nam poinformować, że Miejski Zakład Zieleni Sp., z o.o. w Lesznie pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 100.000 zł na 2 projekty z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Dzięki temu Park 1000-lecia wzbogaci się o różne pomoce naukowe i ogródek dydaktyczny.

Park 1000-lecia to miejsce, które pomimo położenia w centrum miasta, tworzy zieloną oazę. Pozwala na bezpośredni kontakt człowieka z naturą izolując go od zgiełku miejskiego. W Mini ZOO od niedawna prowadzone są lekcje edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk o ochronie środowiska i przyrody dla przedszkoli oraz szkół. Oba projekty, na które MZZ pozyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomogą w rozwinięciu tej działalności, uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych, a także podniesieniu wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej u wszystkich odwiedzających park.

I tak, w ramach projektu „Żywe lekcje edukacyjne w Parku 1000-lecia w Lesznie powstanie film edukacyjny p.n. „Zielona enklawa w centrum Leszna”, zakupione zostaną mapki edukacyjno-turystyczne oraz niezbędne pomoce naukowe ułatwiające prowadzenie w leszczyńskim Mini ZOO lekcji edukacyjnych. Będą to m.in. tablice edukacyjne, dendrofon, modele ptaków czy gry edukacyjne.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 66.500,00 zł, z czego 75% (49.875,00 zł) pokryje dofinansowanie z WFOŚiGW.

Drugi projekt nosi nazwę „Ogród dydaktyczny – tętniąca życiem wyspa bioróżnorodności”. W Parku 1000-lecia powstanie zatem ogród dydaktyczny, a także tablice przedstawiające różne gatunki ptaków, drzew. Postawiona zostanie tablica z rozpiętością skrzydeł wybranych ptaków oraz tzw. „skocznia” jako gra sprawnościowa uświadamiająca jakiej długości skoki mogą wykonywać poszczególne gatunki zwierząt.
Koszt tego zadania to 87.997,00 zł, z czego 60% (52.798,20,00 zł) pokryje dotacja.

Oba projekty mają być zrealizowane do końca tego roku.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-06-30 10:43:00
0 Koszyk