Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 22 maja 2020

Wraca bezpośrednia obsługa klientów

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Karasia 15

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 informujemy, że Urząd Miasta Leszna przywraca od 25 maja br. bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności. Obsługa odbywać się będzie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego i z podtrzymaniem wymogu wcześniejszego uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w urzędzie telefonicznie lub mailowo.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail pod którymi można umawiać się na wizyty w poszczególnych wydziałach i biurach dostępny jest na stronie https://leszno.pl/wydzialy_urzedu.html 

Rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji będzie dodatkowo możliwa przez System Kolejkowy QMS, ale wyłącznie przez internet. Dystrybutory papierowych biletów znajdujące się w urzędzie przy ul. Wałowej będą nieczynne.

Nadal zachęcamy Klientów Urzędu Miasta Leszna do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

Prosimy, aby Interesanci załatwiający sprawy w Urzędzie Miasta Leszna przestrzegali ogólnie obowiązujących w czasie epidemii zasad bezpieczeństwa, tzn. zasłaniali usta i nos, zachowywali bezpieczną odległość, a także zakładali rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowali ręce po wejściu do urzędu. W każdym budynku Urzędu Miasta Leszna, w pobliżu wejścia, znajdują się dystrybutory środków odkażających.

W trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników urzędu, w tym samym czasie przy jednym stanowisku obsługi przebywać będzie mógł tylko 1 Klient.

Ponadto informujemy, że Urząd Miasta Leszna do odwołania czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Od 25 maja czynna będzie kasa PKO mająca siedzibę w budynkach UML przy ul. Karasia 15. Ta przy ul. Wałowej zostanie uruchomiona prawdopodobnie w czerwcu br.

Od 25 maja przestaje też funkcjonować specjalny numer telefonu, który czynny był popołudniami. Od najbliższego poniedziałku sprzed urzędu przy ul. Karasia 15 znika też urna podawcza.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna regulujące nowe zasady obsługi Klientów Urzędu Miasta Leszna znajduje sie poniżej, w plikach do pobrania, i na stronie http://bip.leszno.pl/zarzadzenie/6969/zarzadzenie-nr-k-219-2020 

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-05-22 13:04:40
0 Koszyk