Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 15 marca 2019

Wizyta studyjna z tureckiego Mersin dobiegła końca

Zdjęcie, Wizyta studyjna z tureckiego Mersin dobiegła końca

W czwartek dobiegła końca wizyta studyjna 11-osobowej delegacji tureckiej w Lesznie. Wizyta była pierwszym spotkaniem z tureckim partnerem tj. Miastem Mersin w ramach wspólnego rocznego projektu „Partnerstwo dla środowiska”.

Goście zapoznali się z zakresem odpowiedzialności Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna. Odwiedzili także instytucje związane z ochroną środowiska, a w szczególności zagospodarowaniem odpadów, tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji, a także jeden z funkcjonujących w naszym regionie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zapoznali się także z problematyką gospodarki odpadami w zakładzie przemysłowym podczas odwiedzin w firmie Spinko sp. z o.o. Szczególnie interesowało ich stosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego zagospodarowania odpadów, ponieważ Turcja będzie musiała dostosować swoje uwarunkowania do unijnych dyrektyw po akcesji do EU – właśnie tym przygotowaniom poświęcony jest program, z którego Miasto Mersin pozyskało dotację.  

Efektem wizyty będzie opracowanie 10 tzw. najlepszych praktyk dotyczących ochrony środowiska oraz powstanie wideospotów informacyjnych.

Projekt pt. „Partnerstwo dla środowiska pomiędzy Turcją a Polską” rozpoczął się 15 stycznia 2019 i potrwa 12 miesięcy. Całkowity budżet projektu opiewa na 144.423 €, z czego 90% finansowane jest z dotacji a resztę pokrywa miasto Mersin.

O kolejnych działaniach w projekcie będziemy sukcesywnie informować.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-15 10:41:13
0 Koszyk