Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 lutego 2020

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej

Zdjęcie, Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zawiadamia o Walnym Zebraniu Spółki Wodnej, z prośbą o wzięcie udziału członków. Zebranie Spółki Drenarskiej Leszno – Gronowo odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w salce OSP Gronowo.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie. 
  2. Wybór przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 r. 
  5. Dyskusja.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. uchwalenie planu pracy i budżetu na 2020 r.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Wybór- Uzupełnienie składu Zarządu.
  10. Zakończenie. 
Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-10 09:05:25
0 Koszyk