Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Spotkanie integracyjne w ramach integracji członków koła

Dodano 2023-11-20 10:17:11 Uproszczona oferta na dofinansowanie zadania – „Spotkanie integracyjne w ramach integracji członków koła”.

 

Na podstawie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę na dofinansowanie zadania pn. „Spotkanie integracyjne w ramach integracji członków koła”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno lub na adres e-mail: mopr@leszno.pl

Pliki do pobrania