Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 12 września 2019

Przetarg na remont Ratusza ogłoszony

Zdjęcie, Przetarg na remont Ratusza ogłoszony

10 września br. ogłoszono przetarg na remont leszczyńskiego Ratusza. Będzie to pierwszy etap prac, który obejmie remont elewacji i przyziemia Ratusza oraz przebudowę instalacji odgromowej. Ta część remontu powinna być wykonana do 31 października 2020 r.

 1. Termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 27 września 2019 roku do godz. 10:00.

 2. Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 września 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Sala sesyjna Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji oraz przyziemia wraz z przebudową instalacji odgromowej budynku Ratusza, w tym w szczególności:
  1. remont elewacji oraz przyziemia budynku Ratusza:
   1. stabilizacja rys na elewacji,
   2. renowacja kanałów osuszających,
   3. remonty tynków,
   4. remont detali architektonicznych,
   5. remont schodów wejściowych,
   6. remont blacharki – dachówki gzymsów, opierzenia,
   7. wymiana stolarki okiennej wraz z korektą architektury okien.
  2. przebudowa instalacji odgromowej budynku Ratusza polegająca na:
   1. wymianie istniejącej instalacji odgromowej miedzianej na kopule górnej, dolnej oraz na galeryjce,
   2. wymianie instalacji odgromowej zwodów pionowych zatopionych w tynku wieży na zwody izolowane w izolacji wysokonapięciowej, prowadzonej wewnątrz wieży
   3. wymianie istniejącej instalacji odgromowej na dachu z drutu stalowego na drut aluminiowy AlMgSi,
   4. wykonaniu 6 zwodów pionowych instalacji odgromowej z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4, zatopionych w tynku,
   5. wykonaniu uziemienia,
   6. uzupełnieniu ochrony przeciwprzepięciowej dla wszystkich instalacji znajdujących się w budynku.

Szczegółowe informacje dotyczącego tego przetargu znajdują sie na stronie www.bip.leszno.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:33:28
0 Koszyk