Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 maja 2019

Prawie 3 mln zł na Lipową

Zdjęcie, Prawie 3 mln zł na Lipową

Wczoraj Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu opublikował listę zadań powiatowych i gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów. Wynika z niej, że Miastu Lesznu udało się pozyskać blisko 3 mln zł dofinansowania na II etap przebudowy ul. Lipowej.

Zakres przebudowy ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dożynkową do skrzyżowania z ul. Starozamkowa/Lipowa/Obrońców Lwowa (jako kontynuacja przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5) obejmuje:

 • przebudowę jezdni,
 • przebudowę chodników,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych,
 • budowę ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej zapewniającego prawidłowe odprowadzenie wód opadowych,
 • budowę kanałów deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę linii kablowych nn kolidujących z projektowaną infrastrukturą,
 • przewidziano budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,00 m oraz obustronnego chodnika o szerokości od 1,50m do 2,00m,
 • od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Dożynkową, po stronie zachodniej przebudowanego odcinka  drogi, projektuje się ciąg pieszo-rowerowy, szerokości 2,50 m,
 • przewidziano wykonanie dwóch zatok autobusowych z nawierzchni granitowej, na dwóch skrzyżowaniach projektuje się ronda:
  • ul. Lipowa z ul. Dożynkową jako rondo trzywylotowe,
  • ul. Lipowa z ul. Racławicką jako rondo trzywylotowe,
 • skrzyżowanie ulicy Lipowej z ulicami Obrońców Lwowa, Lipowa, Starozamkowa projektuje się jako skrzyżowanie skanalizowane.

Pozyskane dofinansowanie wynosi 50% inwestycji wstępnie szacowanej na 5.304.290 zł. czyli 2.652.145 zł. Zadanie powinno zostać wykonane do końca tego roku, a prace budowlane mają się rozpocząć jeszcze w maju.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-05-10 07:52:03
0 Koszyk