Informacje o organizacji

O organizacji

Organizacja Turystyczna Leszno – Region powstała w 2003 roku. Podstawowym celem stowarzyszenia jest rozwój i promocja turystyki na obszarze jednostek samorządu terytorialnego (członków stowarzyszenia).

Działania organizacji

Działania prowadzone przez OT Leszno – Region:

  • Promocja turystyczna regionu Leszna w oparciu o przyjętą strategię promocji,
  • Prowadzenie informacji turystycznej,
  • Aktywizacja turystyczna regionu,
  • Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju i promocji turystyki w regionie,
  • Integrowanie działalności samorządów i branży turystycznej,
  • Organizacja dokształcania i doskonalenia zawodowego.