Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 29 stycznia 2020

Nowe tereny pod usługi

Zdjęcie, Nowe tereny pod usługi

Na czwartkowej sesji radni uchwalili plany zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów w Lesznie. I zdecydowali, że rozpoczną się prace nad kolejnym. Przybędzie nowych terenów między innymi pod usługi.

Pierwszy plan dotyczy rejonu ulic Jana Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Adama Mickiewicza. Ma powierzchnię 10 ha i w dużej części są to zabudowania dawnego folwarku na Antoninach. Poprzedni plan dla tego obszaru był z roku 2000. Od tego czasu to miejsce bardzo się zmieniło. Tylko część byłego folwarku wykorzystywana jest na działalność rolniczą i należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W pozostałej powstały restauracje, ośrodek dla osób starszych, przy dawnej szkole marketingu buduje się nowe osiedle mieszkaniowe. Jest market Lidl, który będzie się rozbudowywał. Nowy plan dla tego obszaru przewiduje np. wytyczenie nowej drogi, która połączy ulicę Ostroroga z Mickiewicza i pobiegnie między restauracją Sandro Silver a marketem Lidl. Dalej ta droga połączy się z alejką Słowackiego wzdłuż wałów miejskich i ulicą Narutowicza.

Drugi plan przyjęty przez radnych obejmuje obszar 1 ha między ulicami Prochownia, Dąbrowskiego i alejką 21 października. To teren, na którym znajduje się m.in. piekarnia PSS Społem i dawna dyskoteka. O zmianę planu wnioskował właściciel punktu gastronomicznego Pastrami przy dawnej dyskotece. Ma pomysł na inne zagospodarowanie tego miejsca. Nowy plan pozwala na budowę obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych i rozwój usług.

Trzeci plan dotyczy rejonu ulic Iwana Kryłowa, Górowskiej i granic miasta i został przygotowany we współpracy z sąsiednią gminą Święciechowa. Ma 17 ha. Plan został opracowany, bo mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych chcą mieć dojazd do ulicy Górowskiej, a ponieważ część tego obszaru znajduje się przy nowej drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław i należy obecnie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa plan zezwala na lokalizację w tym miejscu działalności usługowej.

Te plany zostały uchwalone, wszystkie były wcześniej wyłożone do publicznego wglądu, mieszkańcy mogli wnosić do nich uwagi.

Zaczynają się z kolei prace nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Zaborowie - w rejonie torów kolejowych, ulic Dożynkowej i Henrykowskiej oraz granic miasta. Cały ten obszar ma 378 ha. Na tym terenie zostanie utrwalona funkcja zieleni otwartej, tj. związana z aktualnym użytkowaniem przede wszystkim gruntów rolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru miasto opracowuje plan, obejmujący 60 ha. Te grunty mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w praktyce więc na powiększenie zabudowań Zaborowa. Większość tych terenów należy do miasta.

Autor: lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-05 07:38:02
0 Koszyk