Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 12 lutego 2021

Mieszkasz w Lesznie – wygrywasz

Zdjęcie, Mieszkasz w Lesznie – wygrywasz

Jeżeli mieszkasz w Lesznie, chociaż jesteś zameldowany w innej gminie – możesz wesprzeć Leszno! Zachęcamy osoby, które zamieszkują w Lesznie, chociaż są zameldowane poza Lesznem, by w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisały swój rzeczywisty adres zamieszkania.

Dlaczego to ważne dla miasta? Podatek dochodowy PIT nie zostaje przekazany w całości do Skarbu Państwa – jego spora część trafia do budżetu gminy, w której mieszka podatnik. W Lesznie w 2020 roku była to kwota prawie 109 milionów zł. Jest to prawie 21% ogółu dochodów miasta. Za każdego mieszkańca osiągającego dochody to średnio około 2 300 zł. Są to realne kwoty, które wpływają do kasy miasta.

Dzięki temu „wygrywasz” dla miasta i dla siebie - poprawiasz jakość swojego życia poprzez zainwestowanie w utrzymanie zieleni, ochronę środowiska, drogi i ścieżki rowerowe, kulturę i sport, edukację dzieci i młodzieży itp.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-03-01 12:57:19
0 Koszyk