Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 12 września 2018

Mamy prawie 800 tys. dofinansowania!

Zdjęcie, Mamy prawie 800 tys. dofinansowania!

Miasto Leszno otrzyma prawie 800 tys. zł na podniesie kompetencji swoich uczniów. Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu pn. „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” opiewa na kwotę 826 138,50 zł. Dofinansowanie z EFS wyniesie 784 831,57 zł (tj. 95% wartości zadania). Wkład Miasta Leszna wyniesie zatem 41 306,93 zł. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019 i roku szkolnym 2019/2020.

Projektem objęci będą uczniowie:

 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie
 • Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie
 • Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
 • Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie
 • Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie
 • Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Organizację i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów (wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 2. Zajęcia dodatkowe (m.in. z matematyki, biologii, chemii) dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
 3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli ze szkół objętych projektem,
 4. Wyposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych w szkołach.

Miasto Leszno przygotowuje się do podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Instytucją Zarządzającą WRPO. Po podpisaniu umowy rozpocznie się realizacja działań projektowych.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-09-12 14:53:48
0 Koszyk