Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 14 marca 2019

Mamy prawie 21 mln dofinansowania!

Zdjęcie, Mamy prawie 21 mln dofinansowania!

Projekt Leszna dotyczący rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna znalazł się na 5. miejscu zaakceptowanej listy rankingowej projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 ogłoszonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że otrzymamy prawie 21 mln zł na tę inwestycję!

Koszt całkowity projektu pod nazwą „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” szacuje się na ok. 30,3 mln zł. Dotacja w wysokości prawie 21 mln będzie więc ogromną pomocą w realizacji tego zadania.

Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej na terenie miasta Leszna wody, wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi,
  2. Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP w rejonie ul. Kasztelańskiej i ul. Rycerskiej,

  3. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.

Zbiorniki retencyjno – infiltracyjne wraz z podczyszczalnią przy ul. Usługowej

W latach 2017-2018 wykonana została część projektu polegająca na budowie zbiorników retencyjno – infiltracyjnych przy ul. Usługowej oraz budowie kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie. Ta część zadania ujęta została w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie, który zakłada refundację w tym zakresie.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-14 15:38:52
0 Koszyk