Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 07 listopada 2019

Wiemy co w Lesznie zmienić. Staramy się o Fundusze Norweskie

Zdjęcie, Wiemy co w Lesznie zmienić. Staramy się o Fundusze Norweskie

Po trzech latach pracy, zakończył się koncepcyjny projekt dotyczący rewitalizacji centrum Leszna. Wyznaczono konkretne kierunki działań inwestycyjnych. Miasto się wyraźnie zmieni.

To nie był projekt inwestycyjny, ale koncepcyjny. Do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zgłosiło się wiele miast, po weryfikacji wniosków, tylko 20 miast mogło przystąpić do pracy. Leszno otrzymało 4 mln złotych.

Nasz projekt miał nazwę „Nowe tory, centrum Leszna po kolei”. Ta właśnie nazwa sugeruje, że praca miała skupić się nad nowym zagospodarowaniem wielu hektarów terenów, dawniej kolejowych, których już PKP nie chce, a które przecież znajdują się w samym centrum Leszna. Ale nie tylko. Przedmiotem pracy była cała starówka.

Do pracy zaprzęgnięto ekspertów, specjalistów, urzędników, przedsiębiorców, działaczy społecznych, kupców i samych mieszkańców. W ubiegłym tygodniu, podczas dużego spotkania w Teatrze Miejskim, pracę tę podsumowano.

Co się w Lesznie zmieni?

Przejście podziemne

Tunel między kolejowymi torami na dworcu zostanie przedłużony z obu stron tak, by powstał pieszy ciąg komunikacyjny między Zatorzem (ul. Kilińskiego), a dworcem autobusowym. Dalej, już ciąg pieszy naziemny poprowadzi w kierunku ulicy Kurpińskiego, gdzie jest kilka szkół o do rynku.

Ta inwestycja nie jest tylko w sferze koncepcji, ale jest już w budowie. Wyjście na stronę wschodnią zostanie ukończone za rok.

Ścieżka rowerowa na ul. Słowiańskiej.

Już na początku konsultacji było jasne, że najbardziej zaawansowany ruch rowerowy odbywa się między Zatorzem, a centrum. Tymczasem główna część tego ciągu, ulica Słowiańska była dla rowerzystów zamknięta. Uwzględniając te opinie, Urząd Miasta, nie czekając na zakończenie projektu, zaprojektował i wykonał taką przebudowę ulicy Słowiańskiej, by rowerzyści mogli z niej korzystać.

Ulica Towarowa 

Tu zmiany będą największe. Tuż za dworcem autobusowym powstanie węzeł przesiadkowy z dużym parkingiem, punktami gastronomicznymi, ławkami. Dochodzić do węzła będzie tunel z dworca i z ulicy Kilińskiego.

Dalej, w okolicach noclegowni, powstanie kompleks mieszkaniowy na 60 mieszkań z parkingami, miejscami wypoczynku, zielenią.

Cała ulica Towarowa będzie wyremontowana. Stanie się nowym, ważnym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym od ul. Obrońców Lwowa aż do ul. Śniadeckich. Ta nowa trasa znacznie odciąży od samochodów centrum, a zwłaszcza Aleje Krasińskiego.

Plac dr Metziga i Nowy Rynek

Powstała spójna koncepcja nowego urządzenia dwóch miejskich przestrzeni - Placu Metziga i Nowego Rynku. Miejsca te staną się bardzo atrakcyjne. Plac Metziga będzie miał charakter placu wypoczynku, natomiast Nowy Rynek nadal będzie targowiskiem, ale nowocześnie zagospodarowanym. Na jego środku ma powstać handlowa wiata, a jej kształt ma odwzorowywać cień lecącego nisko szybowca. Obydwie przestrzenie będą ze sobą funkcjonalnie połączone.

Kamienice do remontu

Zinwentaryzowano i przygotowano, pod względem projektowym, do kapitalnego remontu 49 zaniedbanych komunalnych kamienic.

Ulica Leszczyńskich

W wyniku społecznych konsultacji zmieniono oświetlenie i założono monitoring na ulicy Leszczyńskich.

Ulica Kurpińskiego

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów szkół średnich zorganizowano ciekawą instalację z ławkami przy ulicy Kurpińskiego. Do szkół tutaj położonych uczęszcza ponad tysiąc uczniów.

Stacja Biznes

W pustym lokalu handlowym przy ul. Słowiańskiej zorganizowano przestrzeń dla mieszkańców, w której odbywają się liczne spotkania różnych środowisk - młodzieżowych, senioralnych, biznesowych. Miejsce to stało się atrakcyjne i potrzebne.

Stara piekarnia

W budynku dawnej piekarni przy ul. Leszczyńskich powstał ośrodek pracy twórczej leszczyńskich plastyków amatorów.

Podwórkowa świetlica

Od dwóch lat działa podwórkowa świetlica Krokus. To także jeden, choć niewielki, efekt tego projektu.

LUFA

W ramach projektu zainicjowano Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny, który podziwiały tysiące mieszkańców miasta. Festiwal będzie kontynuowany także w latach następnych. Stanie się znaczącym elementem ożywiającym stare miasto.

Efekty trzech lat pracy przedstawiła w Teatrze Miejskim Beata Nawrocka naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta oraz Martyna Włudarczyk szefowa referatu rewitalizacji UM. - Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak wielotematycznego projektu - powiedziały. - Projektu, w który były zaangażowane tak liczne wydziały urzędu, tylu projektantów i ekspertów, tylu mieszkańców zainteresowanych odnową centrum Leszna.

FUNDUSZE NORWESKIE

Uzyskane wyniki projektu, czyli jednolita i spójna koncepcja rewitalizacji starego Leszna będzie podstawą do ubiegania się o fundusze norweskie, które sfinansują już konkretne inwestycje. Leszno może uzyskać 10 milionów euro. To ogromna,bezzwrotna dotacja. Ale dotację taką uzyska tylko 15 polskich miast. 

Rozstrzygnięcie rywalizacji konkursowej nastąpi już w listopadzie. 

autor: an

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-11-13 10:27:17
0 Koszyk