Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 26 marca 2020

Konsultacje programu ochrony powietrza

Drzewo na polanie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że 23 marca 2020r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów dokumentów Programów ochrony powietrza. Potrwają one do 17 kwietnia br., i prowadzone są także elektronicznie.

Konsultacjom z mieszkańcami Wielkopolski podlegają projekty:

  1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska
  2. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz
  3. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

  • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań - formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektów programów dostępna jest na stronie https://bip.umww.pl/292---505---k_86---ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-przystapieniu-1 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-03-26 15:27:05
0 Koszyk