Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 czerwca 2016

Będą zmiany w oświacie! (wideo)

Budynek SP 13 z lotu ptaka

Władze miasta reagują na raport o stanie oświaty w Lesznie, który został przedstawiony w styczniu tego roku. Szykują się zmiany, które mają dać konkretne oszczędności. Wiceprezydent Piotr Jóźwiak przestrzega jednak, że nie wszystkie koszty można ciąć, bo liczy się przede wszystkim jakość kształcenia.

Wydatki na szkoły i przedszkola w Lesznie pochłaniają niemal połowę całego budżetu miasta. I z roku na rok są coraz większe.

W roku 2010 na oświatę wydaliśmy 119 milionów, a w roku 2015 – 147 milionów – przypomina Krystian Maćkowiak, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Subwencja oświatowa z budżetu państwa, w roku 2010, pokrywała 68 procent wydatków na edukację w Lesznie, a w roku 2015 – 60 procent.

We wtorek na Komisji Edukacji wiceprezydent Piotr Jóźwiak przedstawił pierwszą część Programu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Leszczyńskiej Edukacji „Mądra Edukacja”. Druga część zostanie przygotowana na posiedzenie komisji 7 lipca. Dlaczego? Bo 27 czerwca minister edukacji narodowej Anna Zalewska ma przedstawić projekt reform w oświacie, jakie będzie realizował rząd PiS. Najgłośniej mówi się o planach likwidacji gimnazjów. Wiceprezydent tłumaczy, że bez znajomości założeń rządowych trudno jest już teraz planować zmiany w oświacie w mieście.

W pierwszej części programu `Mądra Edukacja” Piotr Jóźwiak mówił przede wszystkim o zmianach dotyczących szkół ponadgimnazjalnych. I tak np. w I LO ma powstać klasa klastyczna, która ma przynieść szkole laureatów olimpiad i której absolwenci będą się dalej kształcić na uznanych międzywydziałowych studiach humanistycznych. Połączenie II LO i Dwujęzycznego Gimnazjum nr 4 w Zespół Szkół nr 2 ma sprawić, że szkoła awansuje do pierwszej setki rankingu szkół miesięcznika Perspektywy. Ma też przynieść oszczędności – rocznie około 200.000 zł. Z kolei III LO będzie mieć klasę policyjną i nową bazę sportową w postaci hali wybudowanej przez prywatnego partnera.

Zmiany będą w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Zawodnicy z klubów sportowych, którzy do tej pory korzystali z zajęć organizowanych przez MOS będą trenować w klubach, pod okiem trenerów zatrudnionych przez kluby, a nie przez MOS na Kartę Nauczyciela. To ma dać oszczędności roczne 210.000 zł.

Sporo miejsca wiceprezydent w swoim programie poświęcił szkołom zawodowym. Do końca roku 2016 planuje się utworzenie leszczyńskiego klastra szkolnictwa zawodowego. Planowane jest połączenie Zespółu Szkół Technicznych z Centrum Kształcenia Praktycznego – powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Te zmiany mają sprawić, że kształcenie zawodowe stanie się modne. Poprawić ma się wyposażenie szkół zawodowych w odpowiedni sprzęt (miasto stara się pozyskać 3 mln zł z Unii Europejskiej) oraz doradztwo zawodowe skierowane do uczniów gimnazjów.          

 

Autor: lm

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-06-10 13:00:50
0 Koszyk