Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 07 sierpnia 2018

Szybowników bardziej krajowa niż miejska

Zdjęcie, Szybowników bardziej krajowa niż miejska

W ramach przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna swoje oblicze zmieni ulica Szybowników. Zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi krajowej odległość między skrzyżowaniami nie może wynosić mniej niż 600 m. Nowy układ komunikacyjny zaprezentowany w czasie ubiegłotygodniowych konsultacji społecznych wywołał ożywioną dyskusję wśród zebranych mieszkańców.

Ulica i „krajówka”

Ulica Szybowników, jako element drogi krajowej nr 12, należy do głównych arterii wlotowo-wylotowych Leszna. Ruch na niej jest ogromny, a leżące przy niej osiedla coraz większe. Obecnie biegnie tędy cały ruch tranzytowy na trasie wschód-zachód.

Podczas spotkania poinformowano jednak, że prezydent Leszna złożył wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę organizacji ruchu na trasie ekspresowej w rejonie Leszna w taki sposób, aby samochody ciężarowe kierujące się z trasy S5 na krajową „dwunastkę” nie wjeżdżały w ul. Szybowników, lecz poruszały się dalej S5 aż do węzła w rejonie Dąbcza i na DK12 wjeżdżały dopiero na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Estkowskiego.

Cały odcinek dwunastki w granicach Leszna ma około 7 km, z czego ul. Szybowników aż 2460 metrów.

Projekt zakłada, że po przebudowie będzie miała trzypasową jezdnię o szerokości 10,5 metra oraz kategorię drogi głównej ruchu przyspieszonego. Zaprojektowano trzy ronda - na skrzyżowaniu z ulicami Wolińską, Dożynkową i Działkową.

Projekt nie zakłada zachowania wszystkich 13 istniejących skrzyżowań, które obecnie umożliwiają bezpośredni wjazd na ul. Szybowników. Na odcinku od granicy miasta do ul. Łanowej dojazd do posesji leżących przy ul. Szybowników będzie możliwy bezpośrednio z tej ulicy. W dalszej części ul. Szybowników - z drogi wewnętrznej, równoległej do głównej drogi. Dojazd do drogi wewnętrznej ma się odbywać od strony osiedla.

 Chcą jak dawniej

Rozwiązanie, które mogłoby się podobać kierowcom przejeżdżającym ulicą Szybowników tranzytem, nie znajduje aprobaty wśród mieszkańców leżących przy niej osiedli, czemu dali wyraz podczas zorganizowanych w miniony czwartek konsultacji społecznych. Krytykowano przede wszystkim uniemożliwienie zjazdu do części posesji z ulicy Szybowników oraz likwidację 5 spośród 13 skrzyżowań z ulicami prowadzącymi na osiedla.  

- Tylko na samej ulicy Wiejskiej funkcjonuje jedenaście firm, podobnie na ulicach przyległych - podkreślał jeden z uczestników konsultacji społecznych. - Bardzo ważny dla przedsiębiorców jest bezpośredni dojazd. Możemy stracić część klientów.

- Wąskimi uliczkami przez osiedle tir nie dojedzie do mojej firmy - wyrażał obawy przedsiębiorca z ulicy Szybowników.

- Wyrównajcie nawierzchnię i zostawcie tak jak było - rzucił ktoś z sali.

 Trzeci pas

Trzeci pas ruchu na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Łanową będzie wykorzystywany jako pas włączania / wyłączania z ruchu do wielu znajdujących się tam posesji, a także m.in. na leszczyńskie lotnisko. Ponadto może służyć do obsługi działek po stronie północnej ul. Szybowników. Sołtys Strzyżewic, Wiesława Małycha, podkreślała sens wprowadzenia do projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Lotniczą i Przejezdną.

 Sprawa nadal otwarta

Były to trzecie, ale nie ostatnie konsultacje dot. przebudowy ul. Szybowników. Prezydent Łukasz Borowiak, przebywający na urlopie, poinformował, że osobiście spotka się w tej sprawie z mieszkańcami. Obecny na konsultacjach wiceprezydent Adam Mytych zapowiedział rozpatrzenie złożonych wniosków. Ich uwzględnienie w projekcie nie będzie jednak łatwe. Wszystko zależy od tego, jak duże  odstępstwa od wymogów technicznych uda się uzyskać inwestorowi.  

Autor: JAC

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-08-08 08:09:22
0 Koszyk