Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 04 lutego 2020

Statystyczne badania ankietowe - luty 2020

czarny telefon z tarczą do wybierania numerów

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na ternie naszej gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą stałe badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) "Badanie aktywności ekonomicznej ludności".

Ankieter statystyki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa. Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc pod numer:

61 27 98 302 – Sylwester Matysiak – Kierownik Wydziału
61 27 98 356 - Anna Łukarska – starszy specjalista

Wizytę ankietera poprzedza list Prezesa GUS wysłany na adres wylosowanego do badania mieszkania/gospodarstwa rolnego. List podkreśla cel i znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu  i okresu realizacji badania.

Więcej informacji o badaniach ankietowych znajduje się na stronach http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm oraz http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/ 

 

Fot. Pixabay

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-04 07:48:17
0 Koszyk