Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 25 czerwca 2020

Ranking Finansowy Samorządu za 2019 rok

Zdjęcie, Ranking Finansowy Samorządu za 2019 rok

Leszno zajęło 33. miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019. Awansowało tym samym z 50. pozycji, którą zajmowało w ubiegłorocznej edycji rankingu.

Autorzy zestawienia przeanalizowali kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pod uwagę zostały wzięte takie wskaźniki, jak: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Cały ranking dostępny jest tutaj.

 

Opublikował: Anna Krzewina-Woźniak kontakt: akrzewina-wozniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-06-25 10:18:53
0 Koszyk