Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 06 lutego 2020

„Partnerstwo dla środowiska pomiędzy Turcją a Polską” – projekt zakończony

Zdjęcie, „Partnerstwo dla środowiska pomiędzy Turcją a Polską” – projekt zakończony

Projekt trwał 12 miesięcy i zakończył się 15 stycznia 2020. Wszelkie koszty realizowanych działań pokrywała dotacja i miasto Mersin, czyli partner Leszna w projekcie.

Głównym celem projektu było polepszenie potencjału administracyjnego i wdrożeniowego miasta Mersin dot. polityki środowiskowej UE na poziomie lokalnym podczas procesu przystąpienia do UE. Leszno prezentowało swe dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki dotyczące gł. wdrażania przepisów przedakcesyjnych oraz i unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. 

Pierwszym spotkaniem partnerów była wizyta studyjna przedstawicieli Mersin w Lesznie dotyczącej najlepszych praktyk w kwestiach środowiskowych, która odbyła się w marcu 2019. Rewanżowa wizyta, z udziałem 2 przedstawicieli Leszna, miała miejsce w Mersin w maju 2019.

W trakcie projektu zrealizowane zostały również następujące działania:

Projekt zakończyła konferencja podsumowująca w Turcji, w której Leszno wzięło udział poprzez internetowe połączenie video.

Miasta podpisały deklarację współpracy przy ewentualnych przyszłych wspólnych projektach, pod warunkiem pozyskania ich zewnętrznego dofinansowania.

 

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-06 12:10:27
0 Koszyk