Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 lutego 2020

Kwalifikacja wojskowa

Zdjęcie, Kwalifikacja wojskowa

Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa. Wezwanie otrzyma 215 tysięcy Polaków, z czego ok. 400 osób w Lesznie.

Kwalifikacja w Lesznie zaczyna się 17 lutego 2020 r. i potrwa do 05 marca 2020 r. Obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 2001r. Dodatkowo na badania do wojska wezwanie otrzymają mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przypominamy, ze stawienie się na komisji jest obowiązkowe. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, prezydent miasta z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie. Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Lesznie działać będzie przy ul. Jana Dekana 3b i obejmować będzie zasięgiem obszar miasta.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-10 07:25:24
0 Koszyk