Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 17 marca 2020

Jak za parkowanie?

Znak drogowy strefy płatnego parkowania

W związku z zawieszeniem bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miasta Leszna, zmianie ulega także sposób wykupu abonamentu i identyfikatora na parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Lesznie.

Oto jak obecnie należy postąpić:

  1. Dokonać wpłaty na konto Urzędu  nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 w tytule  : „Abonament  nr rej……….. „ lub  „Identyfikator” .Ceny pozostają bez zmian.
  2. Na adres e-mail: bspp@leszno.pl wysłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty oraz całego dowodu rejestracyjnego pojazdu  lub karty osoby niepełnosprawnej – obydwie strony
  3. Po stwierdzeniu przez urząd wpływu należności na konto, zostanie wystawiony Abonament lub Identyfikator i przesłany listem na adres, który figuruje w systemie BSPP w Lesznie.  

Dodatkowych informacji związanych z dokonywaniem opłat za parkowanie udzielają pracownicy Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie: telefonicz65 529 97 40 i mailowo pod adresem bspp@leszno.pl.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-04-02 12:24:56
0 Koszyk