Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 czerwca 2016

Góra i Wschowa powinny dołożyć do szpitala

Zdjęcie, Góra i Wschowa powinny dołożyć  do szpitala

Prezydent Łukasz Borowiak i starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak zaapelowali do samorządowców Góry i Wschowy o finansowe wsparcie szpitala w Lesznie. Statystki pokazują, że mieszkańcy tych gmin i powiatów często korzystają z pomocy leszczyńskiej lecznicy.

Prezydent i starosta napisali listy do burmistrz Wschowy Danuty Patalas, burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz oraz starosty wschowskiego Marka Boryczki i starosty górowskiego Piotra Wołowicza. Oto treść tego apelu:

„Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ze względu na swoje specyficzne położenie geograficzne na styku trzech województw, odgrywa bardzo ważną rolę w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz powiatów wchodzących w skład dawnego województwa leszczyńskiego.

Niestety, jak większość szpitali publicznych, szpital w Lesznie boryka się z wieloma trudnościami finansowymi, które utrudniają prowadzenie bieżącej działalności, w tym mocno ograniczają środki finansowe przeznaczone na remonty i inwestycje prowadzone na terenie lecznicy. W bieżącym roku dyrekcja szpitala planuje przeprowadzić remont Oddziału Onkologicznego wraz z jego przebudową i doposażeniem. Łączny szacunkowy koszt planowanych przedsięwzięć wyniesie około 700.000,00 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jest jedynym oddziałem o tym profilu w regionie. W latach 2014 i 2015 z leczenia w szpitalu w Lesznie skorzystało 2607 mieszkańców Powiatu Wschowskiego (w tym 221 było hospitalizowanych na Oddziale Onkologicznym).

W związku z trudną sytuacją finansową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, samorządy Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego postanowiły udzielić pomocy finansowej na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego. Miasto Leszno przekaże dotację celową w wysokości 400.000,00 zł, natomiast Powiat Leszczyński doposaży oddział w specjalistyczne łóżka o wartości 64.000,00 zł. Pomoc jaką udzieliłby samorząd Powiatu Wschowskiego / Górowskiego, byłaby nieocenionym wkładem w rozwój Oddziału Onkologicznego i przyczyniłaby się do poprawy standardów i jakości usług oferowanych pacjentom.”

Będziemy informować, czy apel Łukasza Borowiaka i Jarosława Wawrzyniaka okazał się skuteczny.

 

Autor: lm

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-06-10 11:31:48
0 Koszyk