Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 24 października 2018

Biznes wybiera Leszno

Zdjęcie, Biznes wybiera Leszno

W Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. sprzedano 15 ha pod nowe inwestycje. Z tego tytułu wpłynęło 11 mln zł.

W sąsiedztwie gmin Lipno i Święciechowa powstanie nowa strefa inwestycyjna. Na ten cel w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są działki o powierzchni około 34 ha, należące do miasta i osób prywatnych. To odpowiedź na brak wolnych terenów w pozostałych strefach.

– Miasto dysponuje dwoma obszarami pod inwestycje:  Strefą Przemysłową VASA ulokowaną w rejonie ul. Spółdzielczej oraz Strefą Inwestycyjną I.D.E.A. w rejonie ul. Geodetów, które są prawie w pełni zagospodarowane. W Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w ciągu niespełna 4 lat miasto sprzedało 15 hektarów pod inwestycje – wyjaśnia Izabela Wojciechowska, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego UM Leszna. – Do budżetu samorządu ze sprzedaży wpłynęło około 11 mln zł.

W Strefie I.D.E.A. do dyspozycji inwestorów pozostały jeszcze 3 działki o łącznej powierzchni 5,5 ha. Dlatego samorząd rozpoczął prace nad przygotowaniem nowej strefy aktywności gospodarczej w zachodniej części miasta. To obszar 34 ha, który wymaga wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną. Dopiero wtedy może stanowić atrakcyjną ofertę inwestycyjną.

Dodajmy, że przez ostatnie cztery lata w firmach, które rozpoczęły działalność w Strefie I.D.E.A., zatrudnienie wynosi blisko 1000 osób. Nowych inwestorów do ulokowania firm w Lesznie zachęcają zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielane na okres trzech lat. Z takiej formy wspierania przedsiębiorców w latach 2015-2018 skorzystało 69 firm. Wartość zwolnień w roku 2018 wyniesie ok. miliona złotych. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zainwestują w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Lesznie mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dotychczas 3 firmy korzystają z tego rodzaju pomocy, a 4 rozpocznie inwestycję w przyszłym roku.

O dynamicznym rozwoju przedsiębiorczości w Lesznie świadczą rosnące z roku na rok wpływy do budżetu miasta z podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne i firmy (PIT i CIT). Z tego tytułu budżet miasta w 2015 roku zasiliły niemal 74 mln zł, a w 2017 r. – już ok.  94 mln zł.

– W celu poznania potrzeb i problemów przedsiębiorców już funkcjonujących w naszym mieście oraz wypracowania kolejnych obszarów współpracy na linii miasto – biznes realizujemy projekt „Leszno dla lokalnego biznesu” – dodaje Izabela Wojciechowska.

Autor: Ds.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-24 08:17:50
0 Koszyk