Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 06 maja 2019

Bądźmy dumni z Konstytucji 3 Maja

Zdjęcie, Bądźmy dumni z Konstytucji 3 Maja

Najpierw msza święta w Bazylice Mniejszej i przemarsz przez miasto na czele z Orkiestrą Dętą Miasta Leszna i kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego. Potem uroczystości pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości. Tak wyglądały piątkowe uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Pod pomnikiem wybrzmiał hymn narodowy, ale też inne pieśni, m.in. Rota. Głos zabrał prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Przypomniał wydarzenia z 3 maja 1791, kiedy to uchwalona została ustawa rządowa nazywana Konstytucją 3 Maja. To była pierwsza konstytucja w Europie, a druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, które swój dokument przyjęły cztery lata wcześniej.

- Konstytucja 3 Maja, w której był zapis o trójpodziale władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądową, była dowodem, że Rzeczpospolita ma w sobie dość siły do przezwyciężania kryzysów. To jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski - mówił prezydent.

Znaczenie Konstytucji 3 Maja docenili UNESCO i Unia Europejska, którą umieściła ją na liście dziedzictwa narodowego.

W swoim wystąpieniu prezydent Borowiak przypomniał nazwiska dwóch mieszkańców regionu leszczyńskiego, którzy przyczynili się do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To Ignacy Zakrzewski z Białcza Starego z powiatu kościańskiego, pierwszy prezydent Warszawy oraz ojciec Stefan Łuksina, jezuita, kapelan króla Stanisława Leszczyńskiego, wykładowca matematyki z kolegium, w którym kształcili się późniejsi twórcy konstytucji. .

- Po wojnie w Polsce Ludowej święto obchodzone było jeszcze w roku 1946, potem władze komunistyczne zakazały tych obchodów. Dzień 3 maja przestał też być dniem wolnym od pracy.

Na nowo święto zaczęto obchodzić od roku 1990. W Lesznie pierwsze takie uroczystości zorganizowano w roku 1991, w 200-lecie uchwalenia ustawy. Wtedy też powstał pomnik, pod którym teraz odbywają się patriotyczne manifestacje 3 maja i 11 listopada.

Prezydent mówił też o dwóch innych ważnych datach dla historii naszego kraju, których okrągłe rocznice przypadają w tym roku.

1 maja 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej:

- Wiele się od tego czasu zmieniło, w naszym kraju i naszym mieście. Nie oznacza to jednak pełnego sukcesu. Członkostwo w Unii Europejskiej w dalszym ciągu stawia przed nami wiele wyzwań.

20 lat temu Polska została przyjęta do wojskowego Paktu Północnoatlantyckiego NATO:

- To dało Polsce nie tylko gwarancję bezpieczeństwa, ale doprowadziło do wzrostu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto spowodowało konieczność dostosowania sił zbrojnych do standardów NATO.

Łukasz Borowiak przypomniał, że 29 kwietnia 2016 roku sejm przyjął przez aklamację uchwałę wyrażającą wdzięczność twórcom Konstytucji 3 Maja.

  • Możemy być z niej dumni! - zakończył swoje wystąpienie.                 

Autor: lm

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-05-08 07:54:08
0 Koszyk