Graficzny nagłówek podstrony

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego, określonego niżej wymienionymi zdarzeniami. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku losowego w szczególności są:

  1. Śmierć członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. Pożar mieszkania,
  3. Zalanie mieszkania,
  4. Kradzież mienia z mieszkania,
  5. Nagłe zwiększenie wydatków edukacyjnych, poparte pozytywną opinię pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, pod warunkiem, że zdarzenia te uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny przyznawany jest raz lub kilka razy w roku w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wnioski o przyznanie zasiłku losowego składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna  na odpowiednim druku  (druk dostępny do pobrania poniżej lub w Wydziale Edukacji, ul. Przemysłowa 10 pokój 12).

Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-08-16 09:31:02
0 Koszyk