Graficzny nagłówek podstrony

Paszport

W Lesznie biuro paszportowe znajduje się w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Kościuszki 4, budynek A, pokój 3 - przyjmowanie wniosków, pokój 7 - wydawanie paszportów.
Numer pod którym można sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru - 65 511 82 0365 511 82 03 
Informacja paszportowa - 65 511 82 1365 511 82 13 .

Biuro czynne jest w poniedziałki od 9.30 do 17.00, a od wtorku do piątku od 8.15 do 15.15.

Opłata paszportowa wynosi:

  • 140 zł dla osoby pełnoletniej (70 zł w przypadku osób, którym przysługuje ulga - szczegóły na stronie, jak niżej)
  • 30 zł dla dziecka, które ukończyło 7 lat i uczęszcza do szkoły (wymagane okazanie legitymacji szkolnej)
  • 30 zł za paszport tymczasowy

 

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

  • od osób, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
  • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • od osób, które złożyły podanie o wymianę z powodu jego wady technicznej,
  • od żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu wymagają osobistego stawiennictwa.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem www.poznan.uw.gov.pl/paszporty-wazne-informacje

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-03-31 08:15:41
0 Koszyk