Graficzny nagłówek podstrony

Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Marek Goryniak (PiS)
Wiceprzewodniczący: Marek Ganowicz (Lewica)
Członkowie: Adam Kośmider, Stefania Ratajczak (PiS)
Sławomir Mocek, Michał Skrzypczak (PL18)
Marek Wein, Jarosław Zielonka (PO)
Wojciech Rajewski (Lewica)
Do zadań komisji należy m.in.:

 • kontrola działalności Prezydenta Miasta i podporządkowanych mu jednostek w zakresie wykonywania zadań miasta

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA

Przewodnicząca: Bernardyna Kaźmierczak (Lewica)
Wiceprzewodniczący: Adam Kośmider (PiS)
Członkowie: Piotr Więckowiak, Dawid Helsner (niezrzeszeni),
Wanda Nawrocka (PL18)
Barbara Mroczkowska, Grzegorz Rusiecki (PO)
Do zadań komisji należy m.in.:

 • kontrola i ocena realizacji budżetu,
 • opiniowanie uchwały budżetowej i zmian w budżecie,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej miasta

KOMISJA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Przewodniczący: Kazimierz Jęcz (PiS)
Wiceprzewodniczący
: Marek Wein (PO)
Członkowie: Marek Goryniak, Adam Kośmider (PiS)
Michał Skrzypczak (PL18)
Piotr Więckowiak (niezrzeszony)
Marek Ganowicz, Wojciech Rajewski (Lewica)
Barbara Mroczkowska (PO)
Do zadań komisji należy m.in.:

 • współudział w tworzeniu strategii miasta i studium zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie programów społeczno - gospodarczych,
 • diagnozowanie procesów gospodarczych,
 • opracowywanie czynników pobudzania rozwoju gospodarczego,
 • współpraca z różnymi formami samorządności gospodarczej,
 • sprawy geodezji, kartografii, katastru,
 • promocja miasta,
 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków, organizacji transportu, komunikacji, budowy i utrzymania dróg w mieście,
 • czystość miasta, zieleń, ochrona środowiska,
 • mienie komunalne,
 • rolnictwo, leśnictwo

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodnicząca: Stefania Ratajczak (PiS)
Wiceprzewodniczący: Michał Skrzypczak (PL18)
Członkowie: Sławomir Szczot, Damian Szymczak (PiS)
Krystian Maćkowiak, Krystyna Szudra (PO)
Tomasz Malepszy (Lewica)
Hanna Kotomska (PL18)
Grzegorz Rusiecki (PO)

Do zadań komisji należy m.in.:

 • polityka społeczna,
 • promocja i ochrona zdrowia i polityka prorodzinna i prozdrowotna,
 • gminny zasób mieszkaniowy oraz czynsze i dodatki mieszkaniowe

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący: Hanna Kotomska (PL18)
Wiceprzewodniczący: Ryszard Hayn (Lewica)
Członkowie: Marek Goryniak (PiS)
Dawid Helsner, Piotr Więckowiak (niezrzeszeni)
Krystyna Szudra (PO)
Marek Ganowicz (Lewica)
Do zadań Komisji należy m.in.:

 • organizacja administracji samorządowej,
 • opiniowanie zarządzeń porządkowych,
 • współpraca organów miasta z organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym,
 • zwalczanie patologii społecznej,
 • ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych

KOMISJA EDUKACJI

Przewodniczący: Krystian Maćkowiak (PO)
Wiceprzewodniczący: Tomasz Malepszy (Lewica)
Członkowie: Kazimierz Jęcz, Stefania Ratajczak, Damian Szymczak (PiS)
Sławomir Mocek, Wanda Nawrocka (PL18)
Marek Wein (PO)
Ryszard Hayn (Lewica)
Przedmiot działań komisji stanowi:

 • funkcjonowanie edukacji, nauki i oświaty,
 • działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach,
 • stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
 • opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie działań Komisji.

KOMISJA KULTURY I SPORTU

Przewodniczący: Sławomir Mocek (PL18)
Wiceprzewodniczący: Jarosław Zielonka (PO)
Członkowie: Kazimierz Jęcz, Damian Szymczak (PiS)
Dawid Helsner (niezrzeszony),
Grzegorz Rusiecki, Krystian Maćkowiak (PO),
Bernardyna Każmierczak (Lewica)
Hanna Kotomska (PL18)

Przedmiot działań komisji stanowi:

 • funkcjonowanie kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
 • działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach,
 • stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
 • opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie działań Komisji.
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-09-22 09:36:01
0 Koszyk