Graficzny nagłówek podstrony

Konkurs na zagospodarowanie ulic Zielonej i Brackiej

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ULIC ZIELONEJ I BRACKIEJ W LESZNIE 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie. Zagospodarowanie tych ulic ma na celu podkreślenie i utrwalenie ich potencjału jako przestrzeni atrakcyjnej do zamieszkiwania, pracy i rekreacji. Uzyskanie wysokich walorów estetycznych i funkcjonalnych tych od lat zaniedbanych ulic, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, ma doprowadzić do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich jej użytkowników i uczestników ruchu. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika Konkursu, którego praca została nagrodzona I nagrodą, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z przebudową ulic Zielonej i Brackiej.

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych prac wyłonionych w konkursie w wysokości:

I nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej - 10 000,00 zł brutto

II nagroda – 7 000,00 zł brutto

III nagroda – 4 000,00 zł brutto

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej na  do dnia 14 lipca 2016r., do godz. 14:00. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do udziału w konkursie składają prace konkursowe do dnia 12 września 2016 r., do godz. 14:00 

Szczegółowe informacje o konkursie

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-03-31 10:46:03
0 Koszyk